Værdigrundlag

 

Vi er en del af et selvejende firkøversamarbejde og har dermed et bestyrelsesvedtaget værdigrundlag, der danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. Helt naturligt bygger vi også på de værdier, der gælder for Aarhus Kommune: troværdighed, engagement og respekt.

 

Tryghed og omsorg

Helt grundlæggende hviler vores praksis på ønsket om at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for børnene. Det enkelte barn skal føle sig værdsat og unikt og mærke, at det er vigtigt. Det kræver, at de voksne ser, hører og er opmærksomme på det enkelte barn. Hvert barn ses som et særligt individ og behandles som sådan. De voksne tilpasser ”et rum” omkring barnet. Barnets robusthed, balance, sårbarhed eller følsomhed afgør, hvordan ”rummet” ser ud. I takt med barnets udvikling, ændrer ”rummet” sig.
 

Ud af tryghed vokser tillidsfulde, glade børn, der har overskud til at lære nyt, danne venskaber, rumme forskelligheder osv. En af vejene til dette mål er at skabe et miljø med ”højt til loftet” – et sted, hvor det er rart at være for både børn, forældre og personale, og hvor hverdagen hellere reguleres af omtanke og sund fornuft end af for mange regler.

 

Troværdighed

Voksenrollen skal være præget af troværdighed, så børnene roligt kan hvile i, at de voksne gør det, de siger og holder, hvad de lover. Det samme gælder institutionerne som organisationer.

 

Engagement

Børn som voksne inspireres meget af mennesker, der har lært sig noget på et eller andet felt, noget, de brænder for at videregive. De voksnes ”villen” med børnene har stor betydning for skabelsen af et inspirerende lærings- og udviklingsmiljø. De voksne i firkløverinstitutionerne skal begejstre og begejstres, have noget på hjerte og have øje for dét, der kommer fra børnene.

 

Respekt

Børn og voksne er lige meget værd, og vi omgås børnene med tillid og respekt. Det udmønter sig blandt andet i, at vi er opmærksomme på at begrænse skæld-ud mest muligt, så børnene ikke føler sig ydmyget eller usikre på de voksne. En anden måde at vise børnene respekt er at have interesse for deres liv og gøren. At have tid til at lytte, at spørge til dét, der optager barnet, at sætte sig ind i legeuniverser og interesser, der lever i børnegruppen.