Samarbejde

 

Det kan være en stor omvæltning for både børn og forældre at starte et nyt sted. Den første tid og de første indtryk er vigtige, og danner grundlaget for det videre samarbejde. Derfor gør vi os umage for at I føler jer godt taget imod.

 

Der er ikke én bestemt måde at starte i børnehuset på. Nogle børn og forældre falder hurtigt til, mens andre har brug for lidt længere tid. I har sikkert mange spørgsmål og forventninger. Vi vil opfordre jer til at stille alle spørgsmål, store som små, og også give udtryk for eventuelle bekymringer.

 

Ved det første besøg i institutionen aftaler vi i fællesskab, hvordan barnets start og første tid i vuggestuen skal være, så vi kan finde frem til en start der passer til jeres barn, jeres familie og os.

 

Et godt samarbejde

Med et godt samarbejde forstår vi et samarbejde, der bygger på respekt og ligeværd, og hvor vi ser hinanden som samarbejdspartnere. Et godt samarbejde om jeres barn forudsætter dialog og åbenhed. Vi er åbne over for at høre, hvordan I oplever Børnehuset og alt, hvad det indeholder. Vi forventer, at I kommer til os, hvis noget undrer jer, hvis I har kritik, eller hvis I har brug for at få uddybet de holdninger, der ligger bag vores pædagogiske praksis.

 

Det er vigtigt, at vi udveksler meninger og holdninger, og at vi har en dialog om barnets hverdag.

 

Vi prioriterer den daglige kontakt med forældrene højt. Vi vil gerne høre og fortælle om stort og småt, men vi ved erfaringsmæssigt, at det kan være svært at få talt med alle hver dag. Det er derfor vigtigt for os alle at huske, at samarbejdet er et fælles ansvar, så vi sammen kan skabe de bedste betingelser for børnene indenfor de givne rammer.