Særlige tilbud

 

Kunst og kultur

Vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer via udstillinger, forestillinger, koncerter, museumsbesøg mm. Sammen med børnene gennemfører vi projekter med forskellige kunstnere ca. en gang årligt, hvor børnene får indsigt i forskellige kunstneriske processer. Vi oplever, at børnene er nysgerrige og interesserede i diverse kunstneres forskellige udtryksformer. De fortæller om deres oplevelser og efterspørger nye udflugter.

 

Værkstedet

I værkstedet stifter børnene kendskab til arbejdet med forskellige materialer såsom træ, ler, maling m.m., hvor de lærer at benytte forskellige teknikker og redskaber, der kan give oplevelsen af den kreative skabende proces og bidrage til børnenes skabende og kulturelle aktiviteter. Her lægger vi vægt på, at børnene har mulighed for at udtrykke sig på en eksperimenterende og frigjort måde.

Vi sørger for, at der altid er forskellige materialer til rådighed, der stimulerer børnenes kreative udvikling. En stor del af disse materialer har børnene fri adgang til, afhængigt af alder og udvikling.

 

Bussen

Vi har gennem mini RULL været så heldige at få bevilliget en bus, sammen med de andre selvejende dagtilbud i område 6. I bussen er der plads til 17 personer. Der er børn og voksne med fra 2-3 institutioner ad gangen. Formålet med projektet er at styrke samarbejdet institutionerne imellem.

 

Vi har fået uddannet nogle chauffører og lavet nogle fælles retningslinjer både for den praktiske og pædagogiske anvendelse af bussen. Vi er nu startet med at tage på ture og er optaget af at fortsætte og udvikle samarbejdet. Dette projekt skal også medvirke til, at der sker en inklusion børnene imellem på tværs af institutionerne. Fx på fælles storbørnsture. Her tilrettelægges aktiviteter målrettet denne aldersgruppe.