Forældresamtaler

 

I Ellengårdens Børnehus forberedes forældresamtalerne med baggrund i Aarhus kommunes materiale om Status/udviklingssamtaler (SUS), som tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer:
 

Samtalen der tilbydes når barnet går i minibørnehaven er forberedt med baggrund i Aarhus Kommunes sprogvurderingsmateriale (TRADS).

 

Efter ca. tre måneder tilbydes I en samtale af ca. ½ times varighed. Her taler vi bl.a. om hvordan jeres barn er faldet til, og hvordan I har oplevet starten for jeres barn.

 

Derudover tilbyder vi disse forældresamtaler:

 

Hvis I eller vi synes, der er behov for et ekstra møde, tager vi selvfølgelig det. I er altid velkomne til en snak om jeres barn, hvis I har behov for det. Tal med os om det, så finder vi en tid.