Fællesskaber for alle

 

I 2011 besluttede Aarhus Byråd at styrke arbejdet med inklusion i de aarhusianske skoler og dagtilbud samt fritidstilbud for børn og unge. Et stort kompetenceudviklingsforløb med navnet ”Fællesskaber for alle” er sat i gang med det formål at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende miljøer. Projektet løber fra 2011 til 2014 og involverer alle medarbejdere, nogle skal deltage i foredrag, andre på kurser og andre igen uddannes til inklusionsvejledere. De bærende principper for projektet bygger på praksisnærhed, fokus på de professionelles kompetencer, videndeling og ny udvikling.

 

I Firkløverregi får vi uddannet en fælles inklusionsvejleder, flere pædagoger har deltaget i ugekurser og alle deltager i forskellige foredrag. Det er derfor oplagt, at vi fremover har et samarbejde omkring projektet.

 

Vi er i fuld gang med arbejdet i forhold til at skabe fællesskaber både i de enkelte dagtilbud og også på tværs af tilbuddene. Vores mål er at fortsætte og udbygge dette samarbejde. Vi oplever, at både børn og voksne har stor glæde af, at vi eksempelvis samarbejder om overgang fra vuggestue til børnehave, busture, storbørnsgrupper osv. Vi udveksler erfaringer i praksis og giver muligheder for dannelse af nye fællesskaber. Både børn og voksne lærer nyt, når vi er sammen på tværs af dagtilbuddene. I tre af vores institutioner har vi ”lånt” personale af hinanden, hvilket også har givet ny inspiration og praksisnær læring.