PersonalepolitikI Gl. Åby Dagtilbud har vi fokus på at skabe rammer og aktiviteter, der sikrer trivsel sundhed og selvværd for alle børn og medarbejdere.

At medarbejderne trives er en forudsætning for det gode og udviklende arbejde med børnene. Faglig stolthed og udvikling spiller vigtige roller for personalets trivsel. Derfor prioriteres kompetenceudvikling i de kommende år.

Trivsel er fortsat et fast punkt på afdelingsmøder og MED-møder, og der er fortsat fokus på sygefraværet. Arbejdsmiljøgruppen har en trivselsmæssig opgave i den enkelte afdeling ved at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø og bl.a. følge op på APV og trivselsundersøgelser.