Pædagogiske principper

 

Vi arbejder i Gl. Åby Dagtilbud ud fra Børn & Unge-politikken.

 

I Århus Kommune arbejder vi for, at alle børn udvikler sig til:

 

Vision for Gl. Åby Dagtilbud:

 

Vi arbejder i et forpligtende fællesskab, hvor børn, personale og forældres kompetencer kommer i spil.

 

Udvikling, trivsel og tryghed

Disse tre begreber er hinandens forudsætninger. Tryghed er fundament for al udvikling. Nærværende og fagligt kompetente voksne, der formår at rumme mangfoldigheden og det enkelte barn er med til at styrke fællesskabet. Den inkluderende praksis er grobund for udvikling, trivsel og tryghed.

Lege- og læringsmiljøer

Vi prioriterer tid og plads til legen. Vi tror på, at legen er grundlag for læring, udvikling og dannelse. Legen foregår såvel i samspillet med andre som i det enkelte barns individuelle fordybelse.  Læring er en livslang proces, som foregår i alle sammenhænge. Børn lærer forskelligt og derfor etablerer vi forskellige læringsrum – og miljøer. Læringsmiljøerne er fokuserede på både store og små børnefællesskaber.

 

Robuste og livsduelige børn

Vi ruster børnene til at klare sig i den kontekst, de er en del af her og nu og med de udfordringer, der medfølger. Vi har stor opmærksomhed på, at børn er forskellige, hvad angår både forudsætninger og ressourcer. Vi støtter barnets selvværd og følelsen af at kunne mestre ved at anerkende forskelligheder, udfordre til nærmeste udviklingszone og støtte op efter behov.

 

Attraktiv arbejdsplads

Medarbejderne har forskellige forudsætninger og ressourcer, som både skal værdsættes og prioriteres for at løse kerneopgaven. Vi har fokus på kompetenceudvikling og ansvarsområder blandt medarbejderne, da det skaber faglig udvikling, engagement og trivsel. Ledelsen opstiller rammer og strukturer, hvori medarbejderne yder den pædagogfaglige indsats.