Læreplaner og kompetenceudvikling i Gl. Åby Dagtilbud

 

De seks læreplanstemaer er:

 

Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for de pædagogiske læreplaner. De pædagogiske ledere har det direkte ansvar for udførelse og evaluering af sin afdelings pædagogiske læreplaner. Evalueringsmodellen er blandt andet SMTTE modellen, men vi arbejder også meget med video og billeder.

Dagtilbuddets læreplaner ligger på de enkelte afdelingers hjemmeside.

 

Dagtilbuddets mål og indikatorer er med udgangspunkt i status- og udviklingsmaterialet, som er udarbejdet af Videncentret for pædagogisk udvikling i Aarhus Kommune.

 

Organisering

Det skal handle om børn, og det skal give mening! Læreplaner er det værktøj, der skal være med til at udvikle pædagogikken og gøre ledelse og medarbejderne dygtigere indenfor deres felt.

 

I 2019 arbejder vi i dagtilbuddet med læreplaner på den måde, at der i hele dagtilbuddet vil være særligt fokus på sproglig udvikling i januar, februar og marts; natur og naturfænomener i april, maj og juni; krop og bevægelse i juli, august og september, kreative udtryk og værdier i oktober, november og december. Vil vi løbende sætte særligt fokus på barnets sociale kompetencer og alsidige personlige udvikling.

Under punktet "Læreplanstemaer" kan du se hver enkelt læreplan samt læreplansvideoer, som viser, hvordan medarbejderne konkret arbejder med læreplanerne i de enkelte afdelinger.

 

Læreplaner i Gl. Åby dagtilbud

 

Med afsæt i Aarhus Kommunes Børn og Unge politik samt stærkere fællesskaber, har vi i Gl. Åby dagtilbud indført en fælles ramme for, hvordan arbejdet med de pædagogiske læreplaner organiseres.

Rammen er et rullende læreplansfokus for alle afdelingerne – fordelt kvartalsvis således:

 

Januar- marts: Kommunikation og Sprog

April – juni: Natur, udeliv og science

Juli – september: Krop, sanser og bevægelse

Oktober – december: Kultur, æstitik og fællesskab

 

Læreplanstemaerne Barnets alsidige personlige udvikling og Sociale kompetencer ligger som overordnede fokusområder hele året, og skal således indtænkes i arbejdet med de øvrige områder.

 

Link til Den styrkede pædagogiske læreplan

 

I hver afdeling udarbejdes handleplaner og der evalueres efter hver periode.

Vi arbejder med alle læreplanstemaer hele tiden og med mange forskelligartede pædagogiske emner og tiltag hele året i hver afdeling. I de ovennævnte perioder er der et særligt fokus på dokumentation og evaluering af hvert enkelt tema.

Læreplanerne evalueres årligt på et bestyrelsesmøde.