Respekt for grænser

 

I Aarhus Kommune forebygger og forsøger vi at håndtere sager om overgreb mod et barn eller en ung bedst muligt. 

Det er et ønske om, at alle kender deres rolle i og ansvar i forebyggelse af og håndteringen af mistanke om overgreb mod børn og unge.
 

Sagsgang ved mistanke om overgreb på børn
Aarhus Kommune, Børn og Unge har udarbejdet en vejledning, RESPEKT FOR GRÆNSER – OM SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. En detaljeret vejledning som skal modvirke, at børn udsættes for overgreb i daginstitutionerne. Samtidig er der fastlagt en procedure for, hvordan en mistanke behandles.

 

Ønsker du at læse mere om Respekt for grænser, kan du klikke på dette link eller billedet eller se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside.