Kvalitetsrapport for Gl. Åby Dagtilbud


Kvalitetsrapporten bliver lavet i et samarbejde mellem dagtilbud og Børn&Unge-forvaltningen. Dagtilbudsbestyrelsen har desuden behandlet rapporten forud for færdiggørelsen.

Kvalitetsrapporten bliver fulgt op af kvalitetssamtaler, som er afsættet for det videre arbejde med udvalgte udviklingspunkter.

Den seneste kvalitetsrapport for Gl. Åby Dagtilbud kan findes her (pdf).