Fokusområder

Solbjerg og Mårslet dagtilbud er fusioneret pr. 1. marts 2019, og der er pt. ingen samlet Lokal Udviklings Plan som normalt beskriver de fokusområder, der er udpeget for de enkelte dagtilbud. I forbindelse med etableringen af det nye Solbjerg-Mårslet dagtilbud arbejdes der videre med udpegningen af de fremtidige fousområder