Forældreråd
Hver afdeling har et forældreråd bestående af forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant og den pædagogiske leder, der fungerer som sekretær.
Forældrerådet er med til at sikre forældrenes indflydelse på dagligdagen i afdelingen og fungerer derudover som sparringspartner for dagtilbudsbestyrelsen.
Forældrerådets kompetencer og opgaver:
 
 
Deltagelse i forældrerådet: