Når man vælger at melde sit barn ind i Tranbjerg Dagtilbud, bliver man automatisk medlem af et forældrefællesskab, vi har valgt at kalde TiT (Trivsel i Tranbjerg). Vi er meget optaget af, hvordan vi kan skabe det bedste forældresamarbejde og lave den bedste forældreinddragelse. Vi har iværksat forskellige tiltag, bl.a. har vi indført en 4 årssamtale, og i samarbejde med Tranbjergskolen har vi udarbejdet en fælles ramme for forældreinddragelse i et 0-18 års perspektiv. Vi kalder denne forældreorganisation for TiT.

 

HVORFOR HAR VI FORÆLDREORGANISATIONEN TRIVSEL I TRANBJERG (TiT)?

Fordi vi skal sikre tryghed og trivsel for alle børn i Tranbjerg. Børnenes trivsel er et fælles ansvar for dagtilbud/skole og alle forældre. Forældreorganisationen Trivsel i Tranbjerg (TiT) er et netværk af forældre. Formålet er at sikre en kultur rundt om den enkelte børnegruppe/ klasse/årgangen, hvor vi løbende samarbejder og herigennem vænner os til at understøtte børnenes trivsel. Hensigten er at mobilisere alle forældres ressourcer og at støtte forældre, der har brug for hjælp, for at kunne støtte deres barn.

 

HVAD ER TiT?

TiT organisationen er en vifte af funktionsgrupper, som favner hele gruppen. Der er en TiT organisation i hver klasse og en samlet TiT organisation i hver institution/dagpleje. Som udgangspunkt er mindst en forælder pr. barn tilknyttet en gruppe. Som nyankommne forældre i dagtilbud/ skole/FU tilknyttes man med det samme en funktionsgruppe og bliver dermed en del af TiT organisationen. Funktionsgrupperne kan variere i antal og virke. Det vigtige er, at man som forældre indgår i et mininetværk fra den dag, ens barn starter i institution/skole.

Læs mere om TiT her.