Personalepolitik

 

I vores dagtilbud har vi fokus på trivsel og på kerneopgaven. Medarbejderne skal opleve, at de trives med at gå på arbejde, og at deres arbejdsindsats er med til at gøre en forskel for børn, forældre og kollegaer.

 

Vores organisationsplan for dagtilbuddet skal sikre, at alle medarbejdere er orienteret om de forventninger og krav, der følger med deres job. Den bruges aktivt i introduktionsperioden for nye medarbejdere, men den skal også give den enkelte medarbejder tryghed i det daglige arbejde.

 

Dagtilbuddet understøtter forskellige tiltag vedrørende personalepleje, bl.a. deltager vi i DHL stafetten hvert år. Vi arrangerer også hvert år en fælles julefrokost for alle medarbejdere i dagtilbuddet.
 
Vi ønsker at sikre medarbejdernes kompetenceudvikling via forskellige former for efter- og videreuddannelse. Læs evt. mere om dette under punktet Kompetenceudvikling.