Læreplaner og læringsforståelse i Tranbjerg Dagtilbud

 

Vi arbejder ud fra en fælles læringsforståelse, hvor læring forstås bredt. Børn lærer på alle tidspunkter og i alle relationer. Børn lærer dels gennem egne aktiviteter og undersøgelser og dels gennem pædagogiske planlagte aktiviteter. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg med andre børn og ved, at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

 

Vi skal sikre, at de indsatser, vi arbejder med i barnets hverdag, tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone, og at vi som voksne er bevidste om, at børn lærer på forskellige måder.

 

Vi skal sikre, at børnene møder nærværende, anerkendende og engagerede voksne, der formår at gå foran - gå ved siden af – gå bagved. Voksne, der er med til at sikre, at børnene inkluderes i fællesskaber. Voksne, der udfordrer og skaber rum for selvudvikling og giver mulighed for at kunne eksperimentere og være kreativt skabende i forskellige læringsmiljøer.

 

Vi arbejder løbende med de 6 læreplanstemaer, som du kan læse mere om herunder:

 

Barnets personlige udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Natur og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer