Forældreråd

 

Hver afdeling i Frederiksbjerg Dagtilbud har et forældreråd bestående af både forældre og medarbejdere. Forældrerådene holder møder fire-fem gange om året.

 

Læs om forældrerådsarbejde i daginstitutioner i denne pjece fra Børn og Unge (PDF i nyt vindue):

 

Børn og Unges pjece om at være i forældreråd

 

 

Formænd for forældrerådene i afdelingerne

 

Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole
Anne Grønlund Pedersen 
Mail: gronlundpedersen@gmail.com
 
Børnehaven Guldbryllupsasylet
Jonna Værum Kristensen
Mail: jonnavk@gmail.com
 
Frederiksbjerg Børnehus
Johanne Mygind
Mail: johannekmygind@gmail.com 
 
Børnehuset Jægergårsgade
Ditte Chemnitz 
Mail: ditte@dittechemnitz.com
 
Vuggestuen Jægergårdsgade
Eva Cathrine Dalum Olsen
 
Børnehuset Ole Rømer
Andrea Lund
Mail: andrea2290@hotmail.com
 
Kroghsgade Vuggestue
Mia Hammer Holck
Mail: mia_holck@hotmail.com
 
Vuggestuen Baunes Plads
Jens Frederiksen
 
Vuggestuen Marselisparken
Anne Katrine Misser Nielsen