Bestyrelse

 

Frederiksbjerg Dagtilbud har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra alle afdelinger i dagtilbuddet. I bestyrelsen sidder der én forældrerepræsentant fra hvert forældreråd samt tre medarbejdere fra tre forskellige afdelinger i dagtilbuddet. Bestyrelsen holder møde cirka syv gange om året.

 

Se en oversigt over dagtilbuddets bestyrelse her:

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Læs om bestyrelsesarbejde i daginstitutioner i denne pjece fra Børn og Unge:

 

Børn og Unges pjece om bestyrelsesarbejde