Fælles pædagogiske læreplaner for dagtilbuddet

 
 
De fælles pædagogiske mål i Frederiksbjerg Dagtilbud er udtryk for de kompetencer, vi ønsker børnene skal have, inden de går videre i børnehave eller skole.
 
 
På vej mod 3 år
 
 
På vej mod 6 år
 
 
 
Mål og indikatorer
 
For hvert læreplanstema er der et ark med tre pædagogiske mål og dertil hørende indikatorer. Indikatorerne kan bruges som hjælp til at vurdere, om målene er nået. Personalet bruger arket, når pædagogiske aktiviteter og tiltag planlægges eller ved forberedelse af status- og udviklingssamtaler.
 
 
Tiltag
 
Tiltag kan både være voksenstyrede aktiviteter, såvel som den måde hverdagen er organiseret på for at understøtte børnenes udvikling. Mange veje fører til Rom, og derfor kan forskellige pædagogiske tiltag føre til samme udviklingsmål ligesom flere kompetencer kan styrkes gennem samme aktivitets-tiltag. Tiltag kan være lokale med afsæt i bestemte fysiske rammer eller målrettet en bestemt børnegruppe.
 
 
Evaluering og status- og udviklingssamtaler
 
For at sikre, at det vi gør virker, kombinerer vi arbejdet med pædagogiske læreplaner med afholdelse af status- og udviklingssamtaler. Vi tilbyder derfor status- og udviklingssamtaler til alle forældre med børn på vej mod 3 år og på vej mod 6 år. Ved status- og udviklingssamtalen får I mulighed for at være i dialog med personalet om jeres barns kompetencer og nærmeste udviklingszone. Ved samtalen kan der indgåes aftaler, hvis der er indsatser, der skal styrkes.  
 
Status- og udviklingssamtaler er et koncept udviklet af Børn & Unge, Aarhus Kommune, som vi har tilpasset vores pædagogiske læreplaner efter. Vi har tilføjet og omformuleret nogle pædagogiske mål og indikatorer, så de bedre afspejler vores pædagogiske mål.
 
I bruger som forældre materialet som forberedelse til status- og udviklingssamtalen, da det er vigtigt for os at få jeres billede af jeres barn.