Dagligdag i Amaliegården.

 

 

Hverdagen starter tidligt i Amaliegården, og hver dag har sin egen rytme.

 

Morgen – afsked og hygge.

Morgenmaden tilbydes i fællesrummet, når børnene ankommer med deres forældre fra kl. 6.30-7.15. Både børnehavebørn og vuggestuebørn spiser sammen om morgenen.

 

Forældre hilser  godmorgen, hygger lidt og tager afsked med deres barn.

 

Ca Kl. 8.00 fordeler vi os i huset/ på stuerne. Her kan børnene lege, slappe af – eller hvad de nu har lyst til. Børnene besøger tit de andre stuer for at se, hvad der foregår eller for at lege med hinanden.

 

Formiddag – aktiviteter og udeliv.

Formiddagsfrugten hentes ind ca. kl. 9.00. Vi samler børnene og snakker om det, der optager dem, - i vuggestuen samles børnene ved bordet, hvor vi synger sange, som børnene selv er med til at vælge.

 

Ture og planlagte aktiviteter finder sted om formiddagen. Vi går på legepladsen, tager på ture eller starter aktiviteter f.eks. kreative aktiviteter, fælles bevægelseslege mv. Vi sætter stor pris på udelivet i Amaliegården. Ude i naturen kan børnene bruge sig selv mere fysisk og mærke vind og vejr på deres egen krop,

 

Vi tager på både små og store ture, når det er muligt, Turene kan f.eks. være til:

• Svendgården

• Rundt i Beder

• Skov og strand

 

Frokost – mad og middagslur.

Frokost begynder allerede ved 11-tiden. Børnene skal vaske hænder. Børnene elsker at sætte glas, kander og bestik på vognene og køre madvognen ind på stuen.

 

På stuerne sidder børn og voksne i små grupper eller samlet ved et stort bord. Ofte har børnene faste pladser.

 

Børnene hælder selv vand op af små kander og pakker madkassens indhold ud. Vi hjælper de børn, der ikke kan spise selv, men forsøger at gøre børnene så selvstændige som muligt.

 

Eftermiddagsluren er en fast del af hverdagen for vuggestuebørnene.

 

Eftermiddag – leg og oprydning

Her kan børnene lege ude og/eller inde, besøge hinanden på stuerne og vi læser bøger eller hører musik. Kl. 14 serverer vi frugt og brød.

 

Forældrene begynder så småt at komme.

 

Kl. 16.00 samles vi på en af stuerne eller i fællesrummet. En ungarbejder rydder op, mopper stuerne, rydder op på legeplads og i resten af huset.