Dagligdagen

 

Dagligdagen i Amaliegården

I Amaliegården prioriterer vi legen og dens mange muligheder for læring og udvikling.

 

Dagligdagen er præget af en veksling mellem leg og fordybelse, udeliv og bevægelse, ture ud af huset og meget mere.

 

Kl. 6.30 – 7.15

Kl. 7.15 – 8.00

Kl. 8.00-9.00

Kl. 9.00-9.30

Kl. 9.30-10.45

Kl. 10.45

Kl. 12.00- 14.00

Kl. 14.00-16.00

Kl. 15.45- 17.00

Amaliegården åbner og der serveres morgenmad i fællesrummet.

Åbner stuen Sne

Åbner stuerne i resten af huset.

Serveres der frugt til alle børn. På Sol holdes samling, hvor vi synger, snakker og laver små lege.

Laver vi forskellige pædagogiske aktiviteter, så som kreative aktiviteter, bevægelse, dialogisk læsning, udeliv osv.

Spiser vi frokost.

Sover vuggestuebørnene til middag, og børnehavebørnene er på legepladsen.

Får vi eftermiddagsmad, hvorefter vi leger inde eller ude.

Samles vi på en af stuerne, i fællesrummet eller udenfor. Vi rydder op og lukker Amaliegården.

 

Vi har udarbejdet en årsplan, der tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer: Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Kulturelle udtryk og værdier, Alsidig personlig udvikling, Krop og bevægelse og Natur og naturfænomener.

 

Årsplanen kan ses på Amaliegårdens hjemmeside under menupunktet pædagogisk praksis.


På vores årshjul, der hænger på
væggen ved siden af køkkenet,
står månedens aktiviteter.