Idrætsinstitutionen Rend og Hop er en afdeling under Dagtilbud Hasle. Rend og Hop er normeret til 50/51 børn i alderen 0-6 år.

Rend og Hop blev bygget i 1989. I 2005 blev Rend og Hop certificeret som idrætsinstitution. Dette betyder, at vi i samværet med børnene, bruger idræt, leg og bevægelse som arbejdsmetode.

Husets indretning, inde, såvel som ude er præget af plads til bevægelse og motorisk udfoldelse. At være en idrætsinstitution betyder ikke, at vi vil gøre børnene til elitesportsudøvere, men vi vil gerne give børnene en glæde ved at bevæge sig, samt en bevidsthed om kroppens funktioner og vigtigheden af, at holde den i gang på en god og sund måde. Vi tror på at mennesket lærer og husker gennem kroppen, og vi har derfor fokus på kroppen som centrum for læring.

Ud over den daglige rytmik og bevægelse, de ugentlige ture til gymnastiksal og svømmehal og den evigt fokuserende indsats overfor de grundlæggende sanser, holder vi også 4 temauger om året, der hver på deres måde stiller skarpt på kroppen, dens funktioner, sundhed mm.

Men Rend og Hop er meget mere end idræt, leg og bevægelse. Det er også stedet hvor katten bliver slået af tønden, hvor der bliver påskeklippet og lavet nisseteater. Stedet med de mange ture, til skov og strand, og stedet med det gode forældresamarbejde. Et samarbejde der ikke kun er bundet op på samtaler og generalforsamlinger, men hvor der også er plads til fællesspisninger, arbejdsdage og udflugter.

Rend og Hops gennemgående pædagogik har til formål, at skabe rum for trivsel, læring og udvikling. Vores anerkendende pædagogik er funderet i

gensidige relationer mellem børn og voksne. Vi tillægger relationen mellem barnet og den voksne stor betydning. Denne er en forudsætning for udvikling hos det enkelte barn. Barnet bliver set og hørt med den egenværdi, den enkelte besidder.

Med en anerkendende tilgang til barnet, er det pædagogens opgave at støtte op om barnets initiativer og bidrag. I Rend og Hop, har vi barneperspektivet for øje. Vi arbejder ud fra en bevidsthed om vigtigheden af at lytte til det en-kelte barns initiativer, behov og ønsker. Dette for at fremme barnets evne til, bla. kreativ tænkning og selvstændighed. Vi stræber efter at anvise handlemu-ligheder frem for at skælde ud og korrigere barnet og vi arbejder med en bevidsthed om ikke at misbruge vores definitionsmagt, men derimod anerkende barnets perspektiv.

Spørgsmål til Rend og Hop kan rettes til:

Pædagogisk leder

Anders Tingskov Andersen