Børnehuset Lyset

 

Børnehuset Lyset startede i midlertidige bygninger på Hvidkildevej i Risskov, da der var et massivt pres på pladser i Lystrup. Samtidig blev byggeriet af Børnehuset Lyset igangsat. De nye døre åbnede sig for børn, forældre og personale den 1/2-12.

 

Huset er bygget i et plan med stor fokus på, at huset skal være energibesparende. Vi har solceller på taget. Lyset tænder via bevægelse, når vi træder ind i et rum. Alle børnevandhaner slukker automatisk. Der er gulvvarme og ventilationsanlæg i alle rum samt rengøringsvenlige linoliumsgulve. Væggene er af beton beklædt med sortmalet træ.

 

Huset er indrettet med en fælles garderobe, hvilket minimerer snavs på gulvene i resten af huset. Vi har 4 grupperum, hvor hver gruppe har sit eget rum. Dette giver en stor følelse af tryghed for børn og voksne – en følelse af at dette er ”vores”. Herudover har vi et dejligt atelier med et stort udvalg af materialer. Her er der mulighed for at lade påbegyndt arbejde ligge til næste dag. Ateliet ligger for enden af vores dejlige fællesrum, adskilt af en glasvæg. I gavlen er der et STORT vinduesparti, som går helt op i kippen. Dette giver et fantastisk lys i rummet/huset. Fællesrummet er stort og har primært møbler, som er på hjul, så dette rum kan omdannes til mange andre funktioner – eks. motorikbane, fællesarrangementer for hele huset, forældremøder og lignende. I fællesrummet har vi primært givet plads til den grovmotoriske leg med motoriske udfordringer og køretøjer, derfor er vores legetøj primært i grupperummene.

 

Vores køkken er i tilknytning til fællesrummet. Her er muligheden for at bage sammen med børnene, da der er bygget en ”trappe”, så alle kan nå køkkenbordet.

 

I personaleafdelingen er der kontor, personalestue, garderobe, voksentoilet og et mødelokale, som vi benytter til forældresamtaler, møder i huset og personalet har mulighed for at forberede deres pædagogiske arbejde herinde. Herudover findes forgang, viktualierum, teknikrum, vaskerum, krybberum, handicaptoilet m.v.

Legepladsen

Fra alle rum er der direkte adgang til legepladsen. Legepladsen er meget stor og åben, da institutionen ikke er så gammel. Vi har valgt at få etableret to låger, så området er mere opdelt. Rundt om legepladsen er der plantet bøgehæk. Vi har træer og buske og med tiden vil der blive etableret rum i rummet, så der vil være mulighed for leg i små ”rum”. Legepladsen er indrettet, så den tilgodeser barnets sanser. Den rummer mange muligheder for forskellig leg og aktiviteter. Her kan nævnes:

Pileskoven

En lille nyplantet" skov", hvor børnene på sigt kan klatre i træerne.

 

Bålplads

Vores bålplads bruges flittigt hele året til suppe, ristning af rugbrød og andre arrangementer.

 

Solbærbusk

Cykel en tur på cykelbanen og stå af og forsyn dig. Æble- og pæretræer er plantet i midten af cykelbanen.

 

Cykelbanen

Cykelbanen er det sted på legepladsen, hvor man må cykle. Dette giver ro for de små vuggestuebørn til at kunne færdes ”frit” uden at blive ”kørt ned”. Desuden er vores cykelbane anlagt på skrånende terræn, hvilket betyder, at det er en god motorisk udfordring for alle ”traffikanter”.

 

Rundt om huset

Her er der fliser hele vejen rundt. Vi ser dem som en gave og de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene bruger dem i forløb med fokus på emnet krop og bevægelse. Her er muligheden for at øge konditionen stor. Fliserne kan desuden bruges af vuggestuebørnene til at køre på scootere, så de får trænet grovmotorikken.

 

Græsarealet

Her er plads til boldspil og konstruktionslege.

 

Bakken

Højden på bakken er passende, når man skal op med kælken om vinteren. Her lufter dejligt på en varm sommerdag. Desuden har den en fantastisk rutschebane, hvor man kan køre nedad sammen med et par venner. Vejene op på bakken, kan også bestiges via træstubbe.

 

Skibet

”Sørøver Sally” er det døbt. Her er der plads til at lege, at man sejler ud til det rigtige vand – herfra er der nemlig udsigt ud over Aarhus bugt. Skibet giver plads til motoriske øvelser såsom at lære at kravle op/ned og social leg.

 

De to legehuse

Her er mulighederne mange for den sociale leg. De konstruerer og bygger videre via mælkekasser. De laver sandkager, da der står to runde sandkasser sammen med dem.

 

Legehuset ved cykelbanen

Her er butikken, hvor man kan købe og sælge til hinanden eller lege, at man bor i huset.

 

Den store sandkasse

Her er der plads til at grave, konstruere og sanse forskellige materialer (vådt, tørt, blødt…).

 

De runde orange plast ved indgangslågen

Tag en hoppetur sammen med dit barn, når du kommer om morgenen eller når du går hjem om eftermiddagen. Sæt dig ned og få en snak om dagen, der er gået, inden I går hjem.

 

Hængekøjerne

Her er der plads til et hvil, finde ro ved at kigge op i skyerne, synge en sang eller tale om stort og småt sammen med venner fra huset – der er nemlig tre hængekøjer.

 

Gyngestativ

Her er der to dækgynger, som ligesom hængekøjerne er gode til børnenes motoriske udvikling. De får trænet deres vestibulære sanser ved at bevæge kroppen/hovedet i forskellige vinkler, hvilket er vigtigt for deres senere indlæring.

Lågerne

Er altid åbne, så kom bare på besøg på vores dejlige legeplads. Vores eneste bøn er, at I rydder op efter jer.

 

Nærmiljøet

Vi ligger i Lystrup med mange gode muligheder i vores nærmiljø. Vi har et stort antal legepladser i villaområderne omkring os, som vi besøger. Der er mulighed for at se/røre ved dyr på byggelegepladsen. På biblioteket låner vi bøger. I Sønderskoven er der mulighed for at tage på skovtur og lege på naturlegepladsen. Vi benytter beboerhuset, hvor der er en stor sal til motoriske aktiviteter. Vi har mulighed for at besøge andre børn i de andre seks institutioner i Elsted Dagtilbud. Bussen kører lige uden for vores dør, så vi kan komme langt rundt, hvis vi ikke vil gå eller for de små vuggestuebørns vedkommende køre en tur i en af vores tvillinge- eller firlinge klapvogne.