Regler og retningslinier

 

Her i Smilehullet er vores holdning, at et hvert menneske har brug for at blive set, hørt og forstået. Derfor er vi bl.a. opmærksomme på, at vi ALLE hilser på hinanden samt ALLE tages alvorligt.

 

Smilehullets forventninger til samarbejde med forældre

Samarbejdet med jer forældre er afgørende for det daglige arbejde med jeres barn, dets trivsel og dagligdag i Smilehullet. Gennem den daglige kontakt ved aflevering, og når I henter, lærer vi jer at kende. Samtidig får I et indblik i, hvad der rør sig i huset ved at læse på tavlen og i bogen, kigge på billederne og tale med os. Ligeså er vi altid interesserede i at høre, hvad der rører sig i jeres lille familie, og som kan have betydning for jeres barns dagligdag eller for den aktuelle dag.

 

For at sikre et optimalt samarbejde er det vigtigt, at I føler jer trygge og er tilfredse med at komme her i Smilehullet. Hvis I ikke har det sådan, vil vi meget gerne vide det, så vi kan handle på det. Nogle gange kan vores arbejdsforhold gøre, at vi har travlt, når I henter eller afleverer jeres barn. Er der ting I derfor ikke får sagt eller undrer jer over, så sig det til os på et senere tidspunkt, eller ring når I er kommet på arbejde/hjem. Trods pressede hverdage handler forældresamarbejdet om det fælles ansvar, at sikre at jeres barn trives og har det godt.

 

I kan hjælpe os og jeres barn ved at:

 

 

Forældrerådets forventninger

Forældrerådet har udarbejdet principper omkring forventninger til hvordan forældre i Vuggestuen Smilehullet bidrager til:

Inkluderende fællesskaber i Vuggestuen.: ( i PDF)

 

 

Vi har ALLE et medansvar for, at skabe et godt og åbent miljø, med plads til ALLE.

 

Elektronisk afkrydsning

Vi har i Smilehullet elektronisk afkrydsning. Dette betyder at forældre har mulighed for hjemmefra, at afkrydse barnets komme og gå tid, ferie/ fridage eller sygdom. 

Nyheder fra dagen på barnet stue, kan lige så læses elektronisk. Derudover foregår tilmeldinger, til forskellige arrangementer, i Smilehullet også elektroninsk.