Fokusområder

 

Social inklusion. Grundlæggende betyder social inklusion, at alle børn skal have mulighed for at være i et fællesskab og har ret til at være i et fællesskab. – at alle børn har det godt, når de er sammen med andre. – at de har legekammerater. – at de har en god kontakt med de voksne i børnehaven. –at barnet får mulighed for at udvikle sig aktivt sammen med andre via lege og pædagogiske aktiviteter. Børn lærer bedst ved at være sammen med andre! Børn har brug for at være en del af det almene samfund. De har brug for at kunne spejle sig i andre børn og de forskelligheder, der kommer til udtryk i en børnegruppe. Vi indtænker social inklusion i mange af dagligdagens aktiviteter; vi har indrettet børnehaven, så børnene har mulighed for at lege i små grupper i det lille fællesskab. I hverdagen er alle børn en del af det store fællesskab ved f.eks. samling, frokost, voksenstyrede aktiviteter, ture, fødselsdage og udeuger. Nogle børn har til tider svært ved at være en del af det store fællesskab. Her guider vi børnene, så de kan sikres deltagelse ved f.eks. at igangsætte aktiviteter i mindre grupper, aktiviteter i aldersopdelte grupper, aktiviteter på tværs af huset, aktiviteter pige/dreng og give positiv særbehandling efter behov.

 

 

  I Smilehullet arbejder vi med social inklusion ud fra den anerkendende pædagogik ved:

 

 • At det enkelte barn bliver set og hørt i dagligdagen
 • At vi støtter barnet i at være en del af fællesskabet.
 • At der sættes fokus på barnets rolle i fællesskabet. 
 • At barnet bliver tilbudt mulighed for aktiv deltagelse. 
 • At der sker et samspil barn/barn imellem og barn/voksen imellem.
 • At vi har det sjovt sammen.
 • At husets rammer tilgodeser muligheden for deltagelse i fællesskaber.
 • At børnene og de voksne imellem taler respektfuldt sammen.
 • At børnene opmuntres til at hjælpe, trøste og drage omsorg for hinanden og være gode kammerater. 
 • At hvis et barn har slået sig eller er ked af det, afventer vi, om der er kammerater, der drager omsorg for barnet.
 • At det er i orden at vise sine følelser og give udtryk for sine holdninger.
 • At vi støtter barnet i at kunne løse konflikter hensigtsmæssigt.
 • At vi, som personale, arbejder reflekterende og er bevidste om vores betydning som rollemodeller. 
 • At huset har en klar pædagogisk retning, som alle bakker op om.

 

 

 

Som forældre vil I for det meste opleve, at barnet er en naturlig del af fællesskabet, men hvis barnet ind imellem vælger at trække sig, respekterer vi, at barnet har brug for dette. For at sikre, at der sker social inklusion har vi, som personale, fokus på barnets styrkesider og ”de gode historier” omkring barnet, da vi formes af de fortællinger, der bliver fortalt om os. Vores tilgang til social inklusion er, at forskellighed er en ressource og diverse problemer i hverdagen er en udfordring til vores faglighed.

 

I kan til enhver tid få en snak og stille spørgsmål til jeres barns hverdag og ligeledes, hvordan I kan være med til at bakke op om jeres barns trivsel. Vi kan kun i fællesskab blive klogere og være aktive medspillere i børnenes liv og fællesskab, når vi har dialogen. Arbejdet med inklusion er en proces, de aldrig stopper og essensen er, at barnet ikke skal gøres til et problem, men de rammer, vi sætter for barnet tilpasses, så barnet får mulighed for at være en aktiv deltager del af huset.

 

Se evt. Beder Dagtilbuds lokal udviklingsplan - LUP ( i PDF)

 

Smilehullets musikvideo