Velkommenbrochure

 

Pædagogiske mål og værdier

Vores mål er at give børnene en god start i deres liv. Give dem appetit på livet og evne til at leve det. Give dem en oplevelse af, at verden er vidunderlig og mangfoldig. De skal tro på eget værd og føle glæde ved at kunne selv. De skal lære sig selv og deres grænser at kende, lære at tage vare på sig selv, at lytte til, være åbne overfor og tage hensyn til deres omverden.

 

Derfor lægger vi vægt på følgende:

 

Vuggestuen Smilehullet skal være et rart sted at være for både børn og voksne.

 

Se Vuggestuen Smilehullets Velkommenbrochure (i PDF)