De seks læreplaner

 

Alsidig personlig udvikling

At barnet får "jeg kan" oplevelser.

 

Link til læreplan

Social kompetance

At barnet indgår i og begynder at skabe sociale relationer.

Link til læreplan

 

Kommunikation og Sproglig

At barnet øver sig i at udtrykke behov, tanker og følelser i sproget.

Link til læreplan

Krop, sanser og bevægelse

At barnet oplever en glæde ved at bruge sig selv og sin krop.

 

 

Link til læreplan

 

Kultur, æstetik og fællesskab

At barnet lærer at indgå i forskellige kulturelle sammenhænge. Øver sig i at udtrykke sig kreativt og indgå i forskellige fællesskaber.

Link til læreplan

Natur, udeliv og science

At barnet får en glæde og erfaring med naturen og naturfænomener.

 

 

Link til læreplan