Velkommen i Børnehaven Smilehullet

 

Børnehaven Smilehullet er en kommunal institution normeret til 65 børn i alderen 3 – 6 år og en del af Beder Dagtilbud.

Børnehaven er aldersopdelt på 3 stuer med faste voksne tilknyttet.

Børnehaven bor til leje i Viby Andelsboligforenings afdeling ”Byagerparken”. Vi har et selvstændigt hus med tilhørende udenomsplads. Vi er beliggende som (næsten) sidste hus i Beder ud til åbne marker og med Vuggestuen Smilehullet som nærmeste nabo. Der er busstop lige udenfor børnehaven.

 

Huset

Børnehaven har god plads inden døre med 3 stuer og tilhørende garderober, et stort fællesrum, værksted, 3 mindre legerum og et lille grupperum, som bruges til mødeaktivitet og aktiviteter med små børnegrupper.

Indretningen i huset er enkel, funktionel og praktisk, og vi arbejder til stadighed med at udnytte rummene, så børn og personale får mulighed for at benytte rummene optimalt. Vi arbejder på, at de fysiske rammer skal understøtte muligheden for børnenes læring og udvikling i dagligdagen, og samtidig vil vi gerne gøre børnene bevidste om vigtigheden af at passe på de ting, vi er omgivet af.

 

Legepladsen

Vores legeplads er stor og indrettet med forskellig beplantning, så børnene også har mulighed for at lege uforstyrret. Vores beplantning består af mange blomsterbede og bærbuske, som vi alle nyder – både at se på, men også at spise fra.

Vi har en bålhytte, hvor vi bager snobrød, laver suppe og andet bålmad. Midt på legepladsen har vi vores lille høj, som bl.a. bruges til at kælke, læse bøger, hygge og trille ned ad.

Vi har gynger, klatretårn, rutsjebane, legehuse, boldbane, sandkasse, vandleg og en cykelbane, som bruges flittigt på børnehavens moon-cars, cykler med lad og løbecykler.

 

Vores dag er struktureret således:

Kl. 6.30 åbnes børnehaven, hvor der tilbydes morgenmad indtil kl.7.30. Morgenmaden består af rugbrød med smør og ost eller havregryn med mælk.

Herefter leger børnene på tværs i huset.

Kl. ca. 9-12 samles børnene i deres aldersopdelte grupper, hvor der foregår planlagte aktiviteter, samt spises madpakker.

Kl. 12 kommer børnene på legepladsen.

Vi er ude hver dag og spiser ofte vores madpakker på legepladsen. Ud fra hver stue er der markiser, så uanset om det regner, eller solen skinner, kan vi sidde i skygge for solens stråler eller i ly for regnen.

Kl. ca. 14 serverer vi frugt og brød for børnene. Frugtordningen går på skift mellem forældrene, således at man ca. en gang om måneden har frugt med til alle børn, svarende til et stykke frugt pr. barn. Børnehaven sørger for rugbrød med leverpostej, smør og ost.

Alt afhængigt af vejr og vind er vi enten ude eller inde om eftermiddagen, hvor der leges på tværs i hele huset.

Kl. 17 lukker børnehaven.

 

Ugestruktur

Mandag er vores ”ude dag”, hvor alle aktiviteter foregår på legepladsen.

Tirsdag, onsdag og torsdag er der aktiviteter stuevis.

Fredag er vores fælles dag, hvor børnene leger sammen på tværs af stuerne, og huset summer af liv, hygge og leg.

 

Pædagogik

Vi arbejder i Børnehaven Smilehullet ud fra en anerkendende praksis. Det vil sige, at barnet skal føle sig hørt, set og mødt af nærværende, imødekommende voksne, som tager barnets udtryk alvorligt og hjælper barnet med at sætte ord på sine følelser.

 

 

Dagligdagen i yngstegruppen.

Vi arbejder først og fremmest på at skabe en hverdag, der giver det enkelte barn tryghed og udfordringer, således at vi opnår glade og tillidsfulde børn, som kan lide at komme i børnehave.

 

Det giver tryghed hos børnene, når de oplever forudsigelighed. Derfor vægter vi forberedelse og rutiner i hverdagssituationer, såsom når der skal spises madpakker, puttes sovebørn, samt når vi skal på tur eller på legepladsen.

Børnene har faste siddepladser og sovesteder.

Vi stræber efter at skabe en tryg og rolig stund, når det er tid til at sove til middag. Hos os sover børnene efter behov i samarbejde med forældrene.

 

Når børnene ved, hvad der skal ske, får de også mulighed for at hjælpe til og hjælpe hinanden. Vi vægter fællesskabskulturen højt.

Børnene hjælper med at dække bord og øver sig på god spisekultur. Vi værner om spisesituationen og skaber rammen for en god og rar oplevelse.

 

Vi vægter en hverdag, hvor der er tid og ro til at arbejde med selvhjulpenhed. Her bruger vi tid på at lære børnene selv at tage tøj på og af og lærer børnene til at blive fortrolige med at slippe bleen og gå på lille eller stort toilet.

 

Vi bruger tid på at introducere børnene i basisregler for hygiejne.

Vi lærer dem at vaske hænder inden vi spiser og ved aktiviteter, hvor hænderne skal være rene, ved toiletbesøg og efter nys, host og pillen i næsen.

Her arbejder vi bevidst med førstehåndsindtryk. Måske når vi ikke så langt før vi finder noget, som kan optage os i lang tid, fx en lille mariehøne på vores vej, eller vi opdager en god bog, som lige skal læses.

 

I yngstegruppen arbejdes der ud fra en fastlagt aktivitetsplan med målrettede aktiviteter, som tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer med hensyn til alder, køn, interesse og formåen.

Når vi samles, veksler vi mellem organiserede aktiviteter og fri leg.

Vi oplever, at den frie leg styrker børnenes fantasi og skaber grobund for at danne nye sociale relationer, samt giver børnene mulighed for at lære hele huset godt at kende og blive tryg. Den organiserede aktivitet kan skabe kendskab til noget nyt under trygge og hensigtsmæssige rammer.

 

I denne aldersgruppe har vi mere fokus på processen fremfor produktet.

 

Vi prioriterer rim, remser, sange og oplæsningsbøger i hverdagen -både ved samling og i løbet af dagen, hvor vi stræber efter nærvær og fordybelse.

 

Vi stræber efter at være udenfor mindst en gang om dagen og vi er på tur mindst 2 gange om måneden med bus. Vi arbejder med at gøre børnene udholdende og robuste på vores ture.

Vi bruger tid på at forberede og tage imod nye kammerater i gruppen, og vægter overgangene, således at børnene har mulighed for at komme på besøg, inden de starter og der er mulighed for at få besøg af gamle venner fra dagplejen eller vuggestuen.

 

På stuen har vi placeret aldersvarende legetøj, samtidig med at der i løbet af dagen er masser af mulighed for at lege rundt på de øvrige stuer.

 

Når tiden er inde til at rykke i mellemgruppen, bruger vi god tid på forberedelse og vægter, at man flytter med nogle af sine kammerater.

 

 

Dagligdagen i mellemgruppen

I mellemgruppen (ca. 4-5 års alderen) har vi stort fokus på socialiseringsprocessen – det at gå fra ”jeg” til ”vi”. Vi arbejder med at bevidstgøre børnene om de spilleregler, der eksisterer i et velfungerende fællesskab og lægger stor vægt på at bruge tid på at guide og vejlede børnene om at navigere rundt i dette.

 

Vi arbejder bevidst med at skabe en kultur, hvor glæden ved at give og modtage har stor vigtighed. I forlængelse af dette kommer der naturligt fokus på at fornemme egne og andres grænser og at lære at respektere disse. Børnene øver sig med vores hjælp på at få sagt til eller fra og at lægge mærke til, hvilke følelser og konsekvenser, der følger med. Føles det rigtigt eller forkert, og hvilke ord kan vi knytte til det, så det bliver vedkommende, og barnet derved kan overføre sine erfaringer til andre og lignende sammenhænge.

 

I det sociale fællesskab er værdier som at tage hensyn til hinanden, lytte til hinanden og vente på tur daglige udfordringer, som børnene øver sig på. Vi sætter ligeledes fokus på venskaber og godt kammeratskab, - hvad vil det sige at være en god kammerat, at drage omsorg for hinanden og at være rummelig og tolerant? Hvordan har vi det med os selv og hinanden i forskellige sammenhænge? Vi skal have lov til at være her alle sammen, så hvordan sikrer vi, at alle har det godt, og at der ikke er nogen, der føler sig kede af det? Det er emner, som vi arbejder kontinuerligt med, og som børnene er vældigt optagede af og motiverede til at blive klogere på.

 

Vores struktur og aktiviteter

I mellemgruppen forsøger vi så vidt muligt at følge en kontinuerlig ugeplan, således at vi sikrer, at vi berører alle læreplanstemaerne.

I forlængelse af vores værdier tilbyder vi børnene aktiviteter, som underbygger og støtter den sociale udvikling. Vi veksler mellem forskellige aktiviteter. Det er målet at give børnene nogle gode succesoplevelser omkring det at deltage i et fællesskab, samt give mulighed for, at børnene kan opnå brugbare redskaber til at kunne organisere forskellige lege og aktiviteter.

 

Rytmik, - forskellige lege og sange med og uden instrumenter, - barnet får brugt kroppen og får pulsen op, samtidig med, at sprog og rytmesans styrkes. Også sammenholdet styrkes gennem de fælles oplevelser af at få noget til at lykkes, fordi vi alle sammen bidrager til det.

 

Regellege, - simple, let forståelige og tidsbegrænsede regellege, hvor barnets evne til at organisere og at se ting i et større perspektiv styrkes, og hvor det igen handler om at få noget til at lykkes, fordi alle bidrager til det.

 

Kreative aktiviteter. Det kan være hvad som helst, der lige byder sig til, men pointen er, at det skal tale til det kreative i barnet. Det kan være forskelligt håndværk, men det kan ligeså være at tegne med kridt på fliserne eller luge i blomsterbedene. Der er større fokus på processen end på produktet, men er der et produkt, opfordrer vi børnene til at gøre sig umage for at styrke koncentration og færdigheder.

 

Massage, berøringslege og afslapning, - hvor børnene lærer at give hinanden let massage, øver sig i at give og modtage berøring gennem forskellige lege, samt slutteligt oplever at kunne koble fra og finde fred gennem en stille stund under tæpperne.

 

Tur i nærområdet. Udover at øve børnene i at respektere og acceptere en vis disciplin for, at vi kan færdes sikkert i trafikken, udfordrer vi også børnene motorisk i forhold til robusthed og udholdenhed ved at variere tur og indhold.

 

Sprogarbejde i sociale sammenhænge, som oftest via samlinger. Her bruger vi sproget aktivt gennem dialogisk læsning, - ved at diskutere forskellige emner, hvor børnene lærer at lytte aktivt til hinanden og at spørge ind til det, de andre siger, - og naturligvis gennem konflikthåndtering.

 

I mellemgruppen laver vi ofte forløb, der gentager sig uge efter uge, så vi sikrer, at børnene kan høste glæde af deres erfaringer.

Disse aktiviteter og forløb kan foregå med hele gruppen samlet, eller de kan foregå i mindre grupper, som vi vurderer, vil have glæde af at være tættere sammen i en periode.

I forlængelse af dette indtager vi vores madpakker i faste grupper, hvor barnet oplever tryghed, ro og genkendelighed.

 

 

Dagligdagen i storbørnsgruppen.

I det sidste år i børnehaven fylder legen fortsat meget.

Vi har fokus på de færdigheder, som hører til denne aldersgruppe i forberedelsen til skolestart.

Her tænker vi især på selvhjulpenhed, udholdenhed og det at kunne begå sig socialt i en større gruppe.

Børnene fortsætter med at øve sig i at koncentrere/fordybe sig, sidde stille, lytte aktivt og vente på tur, ikke blot fordi de snart skal gå i skole, men fordi de har alderen til at kunne mestre det.

Vi øver børnene i at være rummelige overfor hinanden og andre og det at kunne aflæse hinanden og sige fra og til i konfliktsituationer på en hensigtsmæssig måde.

Det er vigtigt at øve sig på at kunne sætte ord på egne og andres følelser og tanker og udvise empati/ indlevelsesevne.

Vores overordnede mål er især, at børnene får skabt en fællesskabskultur, som er præget af tolerance, nysgerrighed, åbenhed og ligeværdighed, hvor alle deltager aktivt og positivt.

I storbørnsgruppen er der både fokus på proces og produkt.

I aktiviteterne øver vi børnene i at gøre noget færdigt og det at gøre sit bedste.

Det er vigtigt for os at lære børnene at være robuste og være gode til at tage vare på sig selv og sine kammerater.

Vi ønsker at det sidste år i børnehaven skal være en god afslutning på et godt børnehaveliv!

 

Vores struktur og aktiviteter.

I storbørnsgruppen veksler vi mellem aktiviteter i huset og ture i nærmiljø/omegn og Aarhus især med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer.

Ved opstart laver vi i fællesskab med børnene en overordnet plan for perioden. Vi giver børnene plads til at være med til at bestemme, hvilke aktiviteter vi vil lave og hvilke steder de gerne vil besøge.

Når det er på plads, supplerer vi voksne med, hvad vi mener, vil være godt og hensigtsmæssigt for gruppen generelt.

Når man går i storbørnsgruppen er der nogle aktiviteter, der typisk går igen; vi viser hinanden, hvor vi bor, vi har tema om vores familie, hjem, fritid og interesser, vores krop generelt, kost, vi maler et fælles maleri til fællesrummet, årstidsfesterne, ”Trin for trin”projekt/”Fri for mobberi”, diverse ture til biblioteket, skoletandlæge, skole Bus/togture til Aarhus, AROS, cykelture, fodboldturnering og teaterforestilling i forbindelse med vores sommerfest i juni som en fin afslutning på børnehavetiden!

Vi har et årelangt tæt samarbejde med de øvrige institutioner i Beder og Beder Skole og har i fællesskab skrevet en pjece omkring skolestart, hvor vi fremhæver, hvordan vi kan være med til at skabe en tryg og forudsigelig overgang til det kommende skoleliv.