Tavshedspligt

 

Medarbejdere ved Aarhus Kommune har tavshedspligt i forhold til oplysninger, som medarbejdere i kraft af deres arbejde kommer i besiddelse af. Dette gælder, når det er bestemt, at en oplysning er fortrolig, eller det er nødvendigt at hemmeligholde oplysninger af hensyn til væsentlige private eller offentlige interesser. Tavshedspligten består også efter ophør af ansættelsen.