Ressourcepersoner

 

     Sprogvejledning

Vores dagplejepædagog Lisbeth Bay er uddannet sprogvejleder. Hun er en sprogfaglig ressourceperson, der i kraft af faglig viden og indsigt kan vejlede personale og forældre både i forhold til børns sprogtilegnelse og i forhold til den pædagogiske praksis, der kan støtte den sproglige udvikling.

 

 

   Ressoucedagplejer 

Mona Jensen er ansat som ressourcedagplejer i vores afdeling. Hun hjælpere dagplejere, hvis der i en periode er brug for en ekstra dagplejer. F.eks. dagplejere med flere nye børn, børn med særlige behov eller hun giver mulig for at tage på ture lidt længere væk fra dagplejehjemmet. Hun kan også passe børnene hos en dagplejer, medens dagplejeren f.eks. er til læge eller til et møde i dagplejen.