Regler og retningslinier

 

Pædagogisk tilsyn
Dagplejerne får regelmæssigt anmeldte og uanmeldte besøg af en fast dagplejepædagog/pædagogisk leder. Her får dagplejerne støtte, vejledning og inspiration til arbejdet med børnene. Vi taler om det enkelte barn og gruppens trivsel og udvikling. Vi drøfter dagplejerens pædagogiske metoder og mål for børnenes udvikling og læring.


Det pædagogiske tilsyn skal også sikre, at børnene passes under forsvarlige forhold både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt. Der bliver løbende lavet sikkerhedstjek. Der tilbydes minimum én forældresamtale undervejs i forløbet. Se forældremøder.