Præsentation

 

Velkommen til dagplejen Skovvangen

I Dagplejen Skovvangen er vi 35 dagplejere, ca. 130 børn, 2 dagplejepædagoger og én pædagogisk leder.

I dagplejen bliver børnene passet i dagplejerens private hjem. I dagplejen er det de små grupper, de familiære rammer, nærheden og omsorgen, der er i fokus. Barnet modtages af den samme voksne og er sammen med de samme børn. Hver dagplejer passer 4 børn (enkelte 3 børn), men kan ind imellem have et 5. barn som gæstebarn. Den enkelte dagplejer har åbent 48 timer indenfor tidsrummet 6.30 til 17.00.

 

Vi har to erfarne dagplejevikarer ansat i eget hjem, uden fastindskrevne børn, men de er udelukkende ansat til at dække ferier og sygdom blandt de øvrige dagplejere. Desuden varetager vores vikar, Gitte Christiansen, morgentelefonen, det vil sige sørger for, at jeres barn får tilbudt plads hos en anden dagplejer, hvis jeres egen dagplejer er syg. Morgentelefonen kan kontaktes fra kl. 06.00 på tlf. 2920 4009, hvis du er i tvivl om, hvor dit barn skal i vikardagpleje.

 

En dag om ugen mødes børn og dagplejere i mindre legestuegrupper i vores legestuelokaler. Gennem leg, musik, sang og bevægelse bygger legestuegruppens børn venskaber op og oplever glæden og sammenholdet i en støre børnegruppe.

 

Dagplejen Skovvangen er en del af Dagtilbud Skovvangen, som foruden dagplejedelen består af Vuggestuen Kornbakken, Vuggestuen Århusbo, Børnehuset Troldeskoven, Børnehaven Rytterparken og Børnehaven Skovparken.

 

Dagplejen Skovvangen dækker skoledistrikterne: N.J. Fjordsgade skole, Samsøgade Skole og Frederiksbjerg Skole (centrum), Møllevangsskolen, Hasle Skole, Kathrinebjerg Skolen (Christiansbjerg), Skovvangsskolen (Trøjborg-Risvangen), Vorrevangsskolen (Skejby) og Ellevangsskolen (Vejlby).