MEDICIN

 

Forældrene kan ikke forvente at dagplejerne giver børnene medicin.

En undtagelse er lægeordineret medicin i forbindelse med kronisk sygdom.

Dette sker altid ifølge aftale med dagplejer og dagplejepædagog/pædagogisk leder.