Aktivitetsplan/ugeplan

 

Alle legestuegrupper laver en aktivitetsplan, hvor deres aktiviteter i legestuen beskrives. Denne plan uploades til børneintra hvor forældrene kan læse den.