Fokusområder

 

I dagplejen tror vi på de bedste resultater, når børnene kan mærke, at de voksne brænder. Derfor har de 3 legestuegrupper forskelligt omdrejningspunkt for det pædagogiske arbejde.

Alle lægger vægt på alle 3 temaer men der bliver gruppevis taget udgangspunkt i:

 

Ved at bruge naturen som læringsrum udvikler børnene ikke bare deres motorik, men også deres selvforståelse og selvværd, og de udvikler større grad af selvstændighed og selvhjulpenhed. At give børnene naturoplevelser er desuden med til at danne en begyndende natur- og miljøforståelse hos dem.

 

Gennem bl.a. bevægelseslege, små fortællinger og sjove aktiviteter, styrker vi børnenes sproglige kreativitet, deres evne til at udtrykke sig på mange forskellige måder samt glæden ved at bruge kroppen og være i bevægelse.

 

Vi støtter børnene i at være nysgerrige og turde smage på mange forskellige slags mad, ved at præsentere maden på en spændende måde og ved at inddrage børnene i tilberedningen af måltiderne.