Forældreråd

 

 

I dagplejen Brabrand er der et forældreråd, hvoraf én forældre er valgt til bestyrelsen i Brabrand dagtilbud.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Såfremt man ønsker, at komme i kontakt med en fra forældrerådet, kontaktes den pædagogiske leder.