Dagplejen i Brabrand tilbyder

 

  • At barnet får en glad hverdag i trygge omgivelser
  • At vi tilgodeser barnets forskellige udviklingstrin: Sprogligt, personligt, socialt, motorisk og kulturelt
  • At barnet kommer ud at lege i naturen hver dag
  • At der bliver afholdt arrangementer til stor glæde for børn, forældre og dagplejer
  • Godt samarbejde med institutionerne i dagtilbuddet til glæde for børn og voksne