Forældresamarbejde

 
Den første tid
Barnets start i dagplejen vil altid være præget af et individuelt hensyn til jeres barn.
Barnets reaktioner kan være meget forskellige og kan komme til udtry,k både når barnet er hos dagplejeren men også hjemme hos jer.
Det er vigtigt, at I sætter god tid af til indkøringen. Det er med til at give jeres barn den bedste start.
 
Dialog giver tryghed
Det er vores ønske, at der er et højt informationsniveau omkring jeres barn, både fra forældrenes og fra dagplejerens side. Det kommer barnet til gavn og er med til at give tryghed for alle parter, at der er en god dialog mellem jer forældre, som kender barnet bedst, og dagplejeren.
 
Status-udviklingssamtale
Når barnet er omkring  2½ år tilbyder dagplejeren i samarbejde med pædagogen en status-udviklingssamtale, hvor vi snakker med jer om jeres barns udvikling og trivsel.
Samtalen foregår i dagplejerens hjem i middagsstunden, hvor børnene sover.
 
For at lette overgangen fra det ene pasningstilbud til det andet, udfylder vi et 'overgangsskema' på barnet, når det forlader dagplejen for at starte i institution. Her vil I naturligvis også blive inddraget.
 
 

Derudover vil det altid være muligt at få en samtale, hvis der opstår bekymringer omkring barnet.

Fælles forældremøde
Hvert år i september holder dagtilbuddet et fælles forældremøde for alle afdelingernes forældre.
Her er der valg til bestyrelse og forældreråd, hvor I som forældre har mulighed for at blive valgt ind.