Rygepolitik

 

I Mårslet Dagtilbud følger vi Børn og Unges overordnede rygepolitik, som siger, at der ikke må ryges på kommunale arbejdspladser. 
 

Derudover er følgende vedtaget for dagplejeafdelingens rygepolitik:

 

Dagplejehjemmet
I dagplejehjemmet må der i dagplejerens arbejdstid ikke ryges af hverken dagplejer, familiemedlemmer eller andre, i lokaler og værelser, hvor børnene er til stede. I dagplejehjem, hvor der ryges, skal der altid luftes ekstra godt ud.

 

Legestuelokaler
Der er totalt rygeforbud i legestuelokaler og i andre lokaler, hvor dagplejere og dagplejebørn er samlet, samt i tilstødende lokaler, hvor dagplejebørn opholder sig.

 

Hvis rygepolitikken ikke overholdes, følges den indgåede procedure om opsigelse, hvor der først gives en mundtlig påtale. Hvis rygepolitikken fortsat ikke overholdes, gives der herefter en skriftlig påtale.