Plads til handicappede børn

 

Inklusion - Børn med særlige behov

Status/sammenhæng

Aarhus Kommune har vedtaget en ny handicapmodel, som lægger ressourcerne ud til dagtilbuddet. Det betyder bl.a., at dagtilbuddene selv har ansvaret for at disponere midlerne Det give et større råderum og mulighed for kompetenceudvikling.

Vi har valgt at lave et udviklingsprojekt, der omhandler arbejdet omkring med med særlige behov. Dette projekt er søsat 1.1.2012, og er under løbende udvikling.

Børn og Unge iværksætter udviklingsprojektet Fællesskaber for alle, der skal styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber i skoler, institutioner og fritidstilbud.[1]

 

Effekt

Ressourcer

Organisation

Ydelser

Alle børn bliver en del af et fællesskab, og at de trives, lærer og udvikler sig.

 

Udviklingsprojekt omkring børn med særlige behov (Bilag 2)

Fællesskaber for alle:

  • 2 medarbejder uddannes som inklusionsvejledere

  • 17 pædagoger deltage i ugekursus.

  • Værtsforløb, hvor vi modtager kursister.

 

DTL ansvarlig for at videreudvikle og evaluere model til børn med særlige behov.

PL er ansvarlig for at der bliver lavet handlingsplan for børn med særlige behov, så de kan inkluderes. 

Specialpædagog observerer og understøtter arbejdet omkring børn med særlige behov.

 

Fællesskaber for alle, koordineres af DTL.

 

Eventuelt kursus for dagplejere og medhjælpere i samarbejde med Beder – DTL er ansvarlig for dette.

Der bliver lavet handleplaner på børn med særlige behov, evt. med hjælp fra special-pædagog, der kan søges ekstra ressourcer til opgaven.

 

Kompetenceudvikling af personale.