Tavshedspligt

 

Alle ansatte i Aarhus Kommune har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også, selv om man ikke længere er ansat, ligesom den gælder på alle niveauer i det offentlige rum. Det vil sige f.eks. også på Facebook, Twitter mv. Dagplejerens familiemedlemmer, f.eks. en ægtefælle, informeres også om tavshedspligten.

 

Medlemmer af bestyrelsen og forældrerådet er underlagt samme tavshedspligt og underskriver en tavshedserklæring, når de er blevet valgt ind.