Pædagogiske principper:

Den bedste hverdag for et lille barn er en hverdag, hvor barnets behov er i fokus, og i dagplejen tilbyder vi en hverdag med tryghed, omsorg og nærvær med en enkelt voksen og en lille børnegruppe.

 

Dagplejeren tilrettelægger sin dag efter børnenes alder og behov og her er legen en vigtig aktivitet. Igennem legen påvirkes alle sanserne og giver barnet mulighed for at undersøge, forstå og bearbejde egne og andres følelser. 
 

For dagplejen er der følgende kendetegn:

 

 

 

Pædagogisk tilsyn

Dagplejerne får jævnligt besøg af dagplejepædagogen. Ved disse besøg får dagplejerne støtte, vejledning og inspiration til arbejdet med børnene.
Vi taler om det enkelte barn, dets trivsel, sprog, motorik, personlige og sociale udvikling. Vi drøfter dagplejerens pædagogiske metoder og kommer ind på mål, handleplaner og læreplaner. Eksempelvis, hvordan det enkelte barn og gruppen kan støttes i forhold til at udvikle selvværd og indgå i forpligtende fællesskaber.

 

Vi taler om hvordan dagligdagens små konflikter løses, så børnene på sigt lærer selv at håndtere dem. Vi taler også om aktiviteter og små ture og udflugter, der er relevante i forhold til børnenes muligheder for fysisk udfoldelse, udforskning, udvikling og læring. Ligeledes er det dagplejepædagogens opgave at sikre, at børnene passes under forsvarlige forhold.