Sygdom

Et dagplejehjem må kun modtage raske børn. Et barn er raskt, når det kan klare at være i dagplejen sammen med de andre børn og være med i alle aktiviteter.

 

Hvis et barn bliver sygt i dagplejen, kontaktes forældrene.

 

Hvis en dagplejer er fraværende på grund af sygdom, ferie eller kursusdeltagelse, er der mulighed for at få passet dit barn hos en gæstedagplejer.

Læs mere herom under punktet "gæstedagpleje" under "pædagogisk praksis".