Kost:

I Lystrup-Elsted Dagtilbud er det vores mål at være sukkerfri som muligt. Det vil sige, at vi ikke serverer kager, slik og saftevand. Vi tilbyder en sund og ernæringsrigtig kost, der følger Århus Kommunes kostpolitik:

 

Kosten skal følge de overordnede retningsliner og anbefalinger for sammensætning og være sund og varieret.

Børnenes energibehov skal dækkes i det tidsrum, de er i dagtilbudet.

Maden skal tilberedes i overensstemmelse med barnets alder og udvikling.

Dagtilbudene skal være miljø- og ressourcebevidste i valg af fødevarer. 

Special- og diætkost skal være lægeligt begrundet.

Maden serveret i dagtilbudene tager udgangspunkt i dansk kulturtradition.

Børnene inddrages i praktiske aktiviteter omkring måltidet.

Børnenes måltider skal give grobund for et socialt samvær og fællesskab.

Forældrene skal orienteres om kostplanen.

 

 


Møder barnet inden kl. 7:30, tilbydes det morgenmad.
Såfremt barnet skal have specialkost, medbringes det hjemmefra.

For at forebygge sygdom vasker børn og voksne hænder før tilberedning af maden og før maden spises.

Det er vigtigt, at måltiderne er en hyggelig, positiv oplevelse for både barnet og dagplejeren. Et måltid skal give energi til at klare dagen.