Læreplaner

 

I dagplejen arbejder vi med de seks læreplanstemaer, så vi systematisk og synligt understøtter barnets læring.

 

Se de Styrkede læreplaner.

 

Som en del af læreplanerne tilbyder vi en status- udviklingssamtale når barnet er ca. 14 måneder og  2½ år.Her taler forældre,dagplejer og pædagogisk leder om barnets udvikling og trivsel.

 

Dagplejer og pædagogisk leder laver  ud fra de seks læreplanstemaer, et overgangs skema ,som I og børnehaven kan gøre brug af.

 

I kan læse mere om status-udviklingssamtaler ved at åbne på nedenstående link til Aarhus Kommune: