Gæstedagpleje

 

Vore dygtige vikarer og gæstedagplejere.

Står klar til at tage over, hvis dagplejeren er fraværende pga.sygdom, ferie eller kursus.

Som led i at børnene forberedes til dette,gør både vikarer og de øvrige dagplejere, en aktiv indsats for at få et bredt kendskab til alle børn.

 

En vikardagplejer er en dagplejer uden faste indskrevne børn. Derfor vil det oftes kunne lade sig gøre at  samle hele grupen hos samme vikar.

 

En gæstedagplejer er så vidt det er muligt en dagplejer barnet kender fra deres legestuegruppe.

 

Det er vigtigt at I forældre orientere gæstedagplejeren eller vikaren om barnets møde og afhentningstidspunkt.