Værdigrundlag

 

Vore kerneværdier.

Vores daglige pædagogiske arbejde med børnene er baseret på tre kerneværdier.

 

Nærhed/opmærksomhed

Udgangspunktet i dagplejen ligger i den trygge og nære relation,der opstår mellem dagplejeren,barnet og dets forældre.

Derfor værdsætter vi det nære møde,hvor personlig og ærlig omsorg anses som en selvfølge.

 

Selvstændighed.

Vi værdsætter den frihed og oprigtighed,som det selvstændige arbejde i hjemmet muliggør.

Samtidig tilstræber vi at blive udfordret fagligt,såvel som personligt.

 

Læring.

Af samme grund er det vigtigt for os at være fagligt opdateret.

Vi anerkender især de faglige læreplanstemaer som værende af høj pædagogisk værdi.