Syge Børn

 

Syge børn må ikke modtages i dagplejen.

Begrundelsen er, at barnet har mulighed for at blive hurtigere rask i rolige og omsorgsfulde omgivelser derhjemme, men også at sikre spredning af smitsomme sygdomme begrænses.
 

Barnet er sygt, hvis det:

 
Barnet skal kunne fungere blandt de andre børn og kunne deltage i de aktiviteter, dagplejeren har planlagt for dagen så som ophold på legeplads, udflugt, rytmik, legestuedag og lign.
 
Hvis barnet bliver sygt i dagplejehjemmet, vil forældrene altid blive kontaktet, så barnet kan blive hentet. Det er den enkelte dagplejer, der har kompetence til at vurdere, om barnet er blevet sygt.
 
Informer altid om dit barns sygdom så tidligt som muligt, så dagplejeren kan orientere de andre forældre i tilfælde af alvorlige/smitsomme sygdomme. Det er også vigtigt for dagplejerens planlægning af dagen, at vide om dit barn er sygt og forhindret i at komme i dagpleje.
 
Dagplejeren kan i specielle tilfælde give forebyggende medicin.
Hvis dagplejeren har påtaget sig at give et barn medicin eller smøre med salve, skal der foreligge instruks fra lægen. Medicinen skal være tydelig markeret med barnets navn, og den lægeordinerede dosis.