Rygepolitik

 

I Dagtilbud Beder følger vi Børn og Unges overordnede rygepolitik,

Link til Aarhus Kommunes rygepolitik.

 

Derudover er følgende vedtaget for dagplejeafdelingens rygepolitik:

 

Rygning i dagplejehjemmet.

Rygning i dagplejenshjemmet er reguleret i Lov om røgfrit miljøer. Af dette følger: Der må i dagplejens åbningstid ikke ryges i hjemmet og i andre lokaler til brug for dagplejen.

Udenfor åbningstiden må der ikke ryges i de lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum. Det vil sige at disse lokaler skal være røgfri hele døgnet. 
 

Ovenstående betyder følgende for dagplejerne:

 

Ovenstående betyder følgende for andre beboere samt gæster i dagplejehjemmet: