Åbningstider

 

Dagplejeren har en åbningstid på 48 timer fordelt i tidsrummet fra 6:30 – 17:00.

 

Grundet den lange arbejdstid optjener dagplejeren 7 afspadseringsdage om året.

Med det formål at udnytte personaleressourcerne bedst muligt, har vi valgt, at dagplejerne samarbejder om fællespasning hos 1-2 dagplejere.

 

Derfor vil følgende dage som udgangspunkt være lukket, dog vil der være mulighed for gæstepasning, såfremt der er behov for det.

 

Link til Dagtilbudets Fællespasning. ( i PDF)