Regler og retningslinjer

 

I dagplejen bliver jeres barn passet i dagplejerens private hjem, og det er naturligvis vigtigt,at I som forældre respekterer, de retningslinjer,der gælder i dagplejehjemmet.

 

For eksempel er det vigtigt, at have aftale om komme og afhentningstider,informere dagplejeren om, hvis andre henter eller bringer barnet en dag,

hvornår I holder ferie eller barnet holder fri,eller er syg.

 

Oplys dagplejeren om hvordan barnet har sovet, hvornår barnet er stået op,har spist, udvikler sig osv.

 

Snak med jeres dagplejer,om der er særlige regler/aftaler eller andet, I skal være opmærksomme på,når jeres barn begynder, at gå i dagpleje.

 

Hvis der er noget, I undrer jer over,så spørg.

 

Det er et godt udgangspunkt for jeres samarbejde, at I fra begyndelsen får talt om jeres forventninger til hinanden.